Uslovi korišćenja
Korpa
0 stavki
 

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Uslovima korišcenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi:

 • Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžbina je neopoziva.
 • Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
 • U slučaju bilo nekakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca telefonom.
 • Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbine.

 

Opis načina isporuke robe:

 • Nakon završetka procesa online kupovine, kreira se narudžbina i roba se rezerviše u magacinu.
 • Narudžbina se iz magacina odvaja i priprema za transport.
 • Narudžbina je spremna za slanje
 • Narudžbina je isporucena na željenu adresu
 • Plaćanje pouzećem (u slučaju naplate pouzećem)


Rokovi dostave:
Nakon slanja narudžbine u Internet Prodavnici, za isporuku robe potrebno je od 1 do 2 radna dana. Sve narudžbine koje primimo do 12h šalju se istog dana, a narudžbine koje su pristigle posle 12h šalju se sutradan. U slučaju da artikl nije raspoloživ u zahtevanoj količini PROFIALAT se obavezuje da korisnika blagovremeno i objektivno informiše o roku isporuke.

Troškovi isporuke:
"PROFI ALAT" konstantno upoređuje cenovnike kurirskih službi kako bi kupci sa porudžbinom manjom od 10.000 dinara bili izloženi minimalnim transportnim troškovima. Za iznos veći od 10.000 dinara troškove snosi "PROFI ALAT".

Ograničenja isporuke robe:
Isporuka robe se vrši iskljucivo na teritoriji Republike Srbije i ne može se isporucivati van granica ove zemlje. Isporuka na teritoriji Kosova i Metohije moguća je samo u odredenim mestima koje pokrivaju kurirske službe.

Garancija kvaliteta:
Firma "PROFI ALAT" garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj od strane proizvođača. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeduje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja.
Pravo na garanciju i besplatno servisiranje u garantnom roku, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem, fizickim oštecenjem, korišcenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane za to neovlašcenih lica.

Rešavanje reklamacije:
Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda se može, u zavisnosti od trenutka pojave nedostatka u funkcionisanju proizvoda, svrstati u jednu od sledećih kategorija:

 • Isporučeni proizvod je vidno oštecen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), oštecena je ambalaža ili su vidna oštecanja na samoj ambalaži. U ovom slučaju, problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U ovom slučaju se popunjava Zapisnik o oštecenju koji moraju da potpišu i kupac i kurir. Ako kurir napusti mesto isporuke, a Vi nakon toga utvrdite oštecenje, Vaša reklamacija neće biti uvažena.
 • U slučaju da je proizvod u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad neispravan. Robu možete vratiti u roku od 7 dana od dana kupovine. Vracena roba mora biti zapakovana u originalnu ambalažu, nekorišcena i neoštećena. Po želji, robu vam možemo zameniti za novu ili vratiti novac.
 • Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda u garantnom roku. U tom slučaju, proizvod šaljete u centralu firme "PROFI ALAT". Garanciji ne podležu proizvodi i komponente koji su fizicku oštećeni nakon isporuke.

Prilikom reklamacije robe u garantnom roku, kupac je dužan:

 • da reklamirani proizvod na servis donese u originalnoj ambalaži.
 • da prodavcu/serviseru podnese na uvid original garantnog lista i fiskalni račun.
 • nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac iskljucivo dobija od firme "PROFI ALAT".

Za osnovane reklamacije "PROFI ALAT" u potpunosti snosi troškove transporta, ukoliko je korisnik postupio po upustvima prodavca.

Povrat robe i novca:

Povrat robe se vrši u skladu sa zakonom o zaštiti prava potršača, ukoliko je kupac postupio po upustvima prodavaca u pogledu ostvarivanja prava na reklamaciju.